Shoryuken

  1. shoryukenでログを出力する方法

  2. shoryuken gemをアップデートする

  3. shoryukenでcould not obtain a database connection エラー